تفاوت بين بازازيابي انلاين و تغيير در شيوه فروش

بازاریاب ها ازچشم انداز سریع گذشته امروز نا کامند. دنیای امروز برروی اینترنت می چرخد. ابزار، ابزار و بازهم ابزار.  این ابزارها دنیای ما را پر کرده اند. استانداردها وضوابط بیشتر شده اند.

بازاریابی آنلاین با فروش آنلاین فرق دارد. و در واقع بخشی از مسیری است که باید آن را طی نمود. انتظارات افراد از بازاریابی یبشتر شده است. شاید علت آن دسترسی به اینترنت باشد.

بازاریابی آنلاین امروز در تجارت بسیار مهم است اما نمی تواند جایگزین فروش شود. بدون بازاریابی نمی توانید جایگاه اول طراحی سایت را ازآن خود کنید. فروش و بازاریابی باید در کناریکدیگر و باهم صورت گیرند.

و حال نگاهی می اندازیم به مسیر بازاریابی آنلاین:

یک تیم بازاریابی موثر می تواند از چندین ابزار بازاریابی برای دستیابی به مشتریانش استفاده کند نظیر SEO ، SEM، خبرنامه های ایمیلی، رسانه اجتماعی، و انتشارات آنلاین.  

تمامی اینها از جمله بهینه سازی سایت باید بکارگرفته شوند تا بتوانید به هدف خود دست یابید.

بازاریابی مارکتینگ

جذب مشتری

یافتن مشتری با فروش به آن فرد فرق دارد.  باید به آنها رسیده و آنها را جذب کنید، و پیغام خود را به آنها برسانید. پیش از سفارش طراحی وب سایت به شما، آنها باید محصول و خدمات شمارا درک کنند.

مسیر دسترسی به مشتری  گونه های مختلفی دارد. زمانیکه سئو شما قدرتمند باشد، وب سایت تان در موتورهای جستجوگر قابل مشاهده می شود. زمانیکه بازدیدکنندگان برروی لینک مورد نظرتان کلیک می کنند، سفری را به محتویات سایت تان آغاز کرده اند.محتوای سایت تان باید بطور واضح و شفاف پیام سایت شما راانتقال دهد.

عوامل زیادی هستند که بر فروش تان تاثیر می گذارند. نام و آوازه شما بخش مهم این پازل است. اگر برند تان به رسمیت شناخته شده باشد، تاثیر بسیار مثبتی برمیزان اعتماد محتویات وب سایت تان خواهدداشت. اما اگر این برند نو و تازه باشد، ایجاداعتماددشوارخواهدبود.

اگر بهینه سازی وب سایت شما بخوبی پیش رود، ممکن است 1000بازدیدکننده از سایت تان بازدید کنند و محتویات سایت شما را بخوانند. باید از فرایند فروش (سفارش ) سایت خود باخبر باشید و آماده خدمت رسانی به مشتریان تان باشید، درغیراینصورت تمام تلاش های تان برای رسیدن به اهداف آرمانی تان نقش برآب خواهد شد.

ارسال نظر