چگونگی بهبود رنک وب سایت با تحلیل لینک رقابتی

بهینه سازی ساختار لینک های وب سایت تان می تواند بر بهبود رنک صفحات سایت شما تاثیر بگذارد. حصول لینک های مناسب دشواراست درنتیجه اغلب  کسب سوداز رقابت کنندگان جالب و مفید است.

بررسی پایه و اساس وب سایت

پیش از کارکردن در لینک هایی که به وب سایت تان اشاره دارند، باید مطمئن شوید صفحات وب تان برای رنکینگ های بالا آماده هستند.

بدون داشتن وب سایتی ایده آل، دسترسی به لینک های خوب دشوار است. صفحات وب سایت تان باید متناسب با واژگان کلیدی باشد که می خواهید برای آن رنکینگ های بالایی را بدست آورید. درغیراینصورت، برای واژگان کلیدی مناسب رنگینگ های بالایی رابدست نخواهید آورید. از ده بهینه ساز برتر استفاده کنید تا صفحات وب تان را با واژگان کلیدی تان متناسب سازید.

علاوه براین، ربات های موتور جستجو گر باید قادر باشند محتوای صفحات تان را معین کنند. خطاهای فنی برروی صفحات وب تان دلیل عدم نمایش صفحات تان توسط موتورهای جستجوگر است. می توانید ازابزار ممیزی وب سایت برای بررسی صفحات وب تان برای خطاهای فنی استفاده کنید.

بررسی سایت های رقبا

برای دسترسی به 5 واژگان کلیدی برتری که مرتبط باتجارت تان هستند گوگل راجستجوکنید و وب سایت ها را چک کنید که برای این واژگان کلیدی درصفحه اول نتایج به صورت لیستی درآمده اند.

احتمال زیاد  5 الی 8 وب سایت وجود دارد که برای تمامی این واژگان کلیدی برروی صفحه اول نتایج ظاهر می شوند. سایت های برتری وجوددارد که درمرحله 3 استفاده خواهیدکرد.

لینک های مهم سایت های برتر

برای یافتن مهم ترین لینک هایی که به سایت های برتر اشاره دارند، از ابزارهای ساخت لینک در سئو پروفایلر استفاده کنید.

ابزار لینک پروفایلر کیفیت لینک هایی را نشان می دهد که به سایت های برتر اشاره دارند. هرچه امتیاز تاثیرگذاری لینک LIS بیشترباشد، اهمیت لینک سایت نیز بیشتر است.

این وب سایت های مرتبط (لینک دار) از تاثیر عمده ای بر رنکینگ های سایت های برتر برخوردارند. حتی اگر تنها موفق شوید لینک ها را از برخی وب سایت ها دریافت کنید، رنکینگ های صفحه وب تان بطور چشمگیری بهبودخواهند یافت.

لینک گرفتن از سایت های مهم

آخرین مرحله مهم ترین مرحله است. راهی بیابید تا از این سایت های مهم لینکی رادریافت کنید.

خلاق باشید.

اگر مطلبی را به سایتی ارائه دهید، برخی وب سایت ها به سایت شمالینک می شوند. دیگرسایت تا نیز درصورتی که به آنها کمک کنید مشکل شان حل شود، به شما لینک خواهند شد. راه های مشروع زیادی برای دریافت لینک از یک وب سایت وجوددارد.

حتی اگر بعضی از سایت های برتر تصمیم بگیرند به سایت تان لینک شوند، این احتمال بسیار وجود خواهد داشت که رنک وب سایت های شما به شدت بهبود یابد.

سایت های رنکینگ  شده برتر ازقبل صفحات مهمی راشناسایی کردند که باید به سایت تان لینک شوند.  از کار رقابت کنندگان تان سود ببرید و سعی کنید از این صفحات لینک هایی را دریافت کنید. اصول بهینه سازی را در طراحی سایت فراموش نکنید.

ارسال نظر